Skitour Basodino: Bild 8 von 21

08
Thomas zieht die Felle ab